Práce na opravě pivovarského sklepa pokračují!

Sezóna letních hudebních a dalších kulturních akcí u pivovarských sklepů je dávno minulostí, ale sezóna pro práce na obnově pivovarského sklepa a plánování další sezóny právě začala. Díky zatím krásnému podzimnímu počasí můžeme stále pracovat na opravě střechy a další údržbě areálu.

V sobotu 26. října 2019 se sešli členové spolku a další pracovití nadšenci na jednu z větších letošních brigád.

Hlavním cílem, který jsme si do zimy stanovili, je oprava střechy, aby bylo zabráněno dalšímu prosakování vody a zvyšování již tak přirozené vlhkosti pivovarského sklepa.

Tato oprava spočívala zejména ve vyčištění odvodňovací drážky, která byla několik let zanesena mechem, listím, hlínou a dalším nejen biologickým odpadem. Vyčištěním drážky si slibujeme lepší přirozený odvod dešťové vody, která se až dosud držela na samotné střeše sklepa a prosakovala právě do interiéru.

Snadnému průsaku příliš nebránil ani stav střechy jako takový. Proto došlo k odstranění kořenů, které zbyly po jarním kácení náletových dřevin jež by v budoucnu zcela jistě ohrožovaly statiku samotného sklepa, zejména jeho střešní klenby. Poslední části opravy střechy bude položení nové krytiny jako dočasné řešení.

V průběhu dne jsme spálili také již proschlé nálety odstraněné na jaře letošního roku. Kupa popela posloužila k opečení špekáčků, které jsme si po provedené práci všichni zasloužili.

Členové spolku děkují za pomoc panu Marku Binarovi a panu Václavu Klosemu, kteří nezištně přiložili ruku k dílu a pomohli nám s realizací našeho dlouhodobého záměru.

V předchozích podzimních dnech byly zabezpečeny další průduchy do sklepa proti pádu kamení a dalších nečistot. Pokáceli jsme také na podnět kastelána hradeckého zámku, Radka Přibyly, seschlý dub, který již svým havarijním stavem ohrožoval návštěvníky areálu.

Foto: Lukáš Machura, Lukáš Tatarin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *