O spolku

Dle § 214 zákona 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) jsme zapsaným spolkem se všemi náležitostmi právy a povinnostmi z tohoto zákona vyplývající.

Ustavující valná hromada se konala ve čtvrtek 28. února 2019. Na této valné hromadě byly jednohlasně všemi zakládajícími členy odsouhlaseny stanovy spolku a zvolen předseda spolku.

Spolek byl zaregistrován 19. dubna 2019 u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou 18548 L .

Sídlem spolku je dle stanov Tyršovo nábřeží 358, Hradec nad Moravicí, 747 41 CZ.

Statutárním orgánem je dle stanov předseda spolku. Od 19. dubna 2019 je předsedou spolku Bc. Lukáš Machura, bytem Tyršovo nábřeží 358, Hradec nad Moravicí. Předseda zastupuje spolek navenek a jedná za něj samostatně.

Identifikační číslo (IČO) přidělené při registraci spolku je: 08041041

Účelem spolku je pořádání kulturních a společenských akcí, rozvoj veřejného života, kultury a zdraví v Hradci nad Moravicí. Dále udržování a rozvoj prostředí areálu Pivovarských sklepů a jeho nejbližšího okolí se souhlasem vlastníka.

Spolek není plátcem DPH.

Hlavním finančním příjmem spolku jsou dotace na pořádané kulturní akce.