Provizorní oprava střechy DOKONČENA

V prvním týdnu nového 2020 roku byla DOKONČENA provizorní oprava střechy, která umožní dále pracovat na opravě zbytku sklepa, který pak půjde smysluplně využívat k pořádání různých kulturních akcí.

Po podzimním čištění povrchu střechy byla obnovená odvodňovací drážka a stropní průduchy zaizolovány živičnou hydroizolací (IPA) tak, aby stékající voda již neprosakovala stropem do interiéru pivovarského sklepa. Byl to jeden z předpokladů pro další možnou práci uvnitř sklepa.

Bohužel se během odstraňování náletů ukázalo, že původní asfaltový povrch střechy je značně poničen a je třeba rovněž přistoupit k jeho opravě. Jako DOČASNÉ řešení bylo zvoleno volné nemontované položení staré eternitové krytiny. Sami vnímáme, že toto řešení není ideální a i nadále hledáme možnosti a hlavně prostředky jak povrch střechy opravit důkladněji a s delší životností.

Foto: Lukáš Machura

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *